Jeg vil gjerne komme med en stor takk til alle bussjåførene som har virkelig tatt hensyn til oss pendlere som må korrespondere mellom ruter på Solbakk, og ofte med et smil.

Sist uke var jeg litt oppgitt over en del venting og lange reisedager, men er imponert over at de faktisk legger til rette så godt de kan. Det setter en pendler stor pris på.