Er klare til å oppretta barnehage- eller SFO-løysing på ein halvtime uansett tid på døgnet

Denne veka er det berre seks skuleelevar og nokre få barnehagebarn i Hjelmeland som har tilbod utanfor heimen, men kommunalsjef Sigrund Kleppa ventar ein auke i tala neste veke. Det er tilbod i alle bygdene i kommunen.