Vil bruka kraftpengar på tunnel

Av

Formannskapet drøfta i førre veke Forsand kommune sine prioriteringar i samanslåingsprosessen med Sandnes. Rådmannen hadde ført saka opp som ei lukka sak på sakskartet.