Et pent ytre hjelper lite hvis skolene ikke kan fylles med godt innhold

Rektorer i Strandaskolen hevder at det bare er så vidt de vil klare å drive etter loven og at det er usikkerhet knyttet til om skolene klarer å innfri kravet til lærernorm.