«Et stort nybygg passer ikke sammen med rådmannens beskjed om at en nedbemanning er nødvendig»

Av

– Vi har rett og slett problemer med å se at vi har økonomi stor nok til å bære de ekstra utgiftene, står det i denne lederen.