Besøksboom i januar. Nå treng vegen til Eventyrskogen asfalt, meiner naboar

Besøket i Eventyrskogen i Årdal har tatt heilt av den siste månaden. Nå ber bebuarar langs den gruslagde Skogarbøvegen om at vegen blir asfaltert.