Familier med funksjonshemmede barn er ikke garantert avlastning i helgene: – Jeg forstår at noen av dem som søker plass blir skuffet

Under møte i levekårsutvalget i forrige uke tok Mads Hjelmen (H) opp noen spørsmål knyttet til avlastning for familier med psykisk utviklingshemmede barn.