Får ikke sett fjorden på grunn av alle trærne

Strand kommune har lenge påpekt at det er for mye vegetasjon langs den nasjonale turistveien gjennom Strand. Men så langt har det ikke blitt ryddet.