Gå til sidens hovedinnhold

«Fastlegesituasjonen i Strand er kompleks og vanskelig»

– Dersom de tre aktuelle legene skulle avslutte sin virksomhet i Strand kommune, forstår alle at dette vil føre til en uholdbar situasjon for de 2 700 pasientene, skriver Arvid Håheim i Strand Arbeiderparti.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Strand kommune har i flere år strevet med å få rekruttert nye fastleger. I denne forbindelse har det ingen som helst hensikt å skylde på andre og toe sine hender. Dette er en kompleks og vanskelig situasjon.

Vi i Arbeiderpartiet var derfor svært glade da kommunestyret for et halvt år siden enstemmig vedtok en intensjonsavtale med Rådhusgaten legegruppe som skulle sikre at tre meget kompetente fastleger skulle fortsette sin virksomhet i Strand kommune og i tillegg skulle denne intensjonsavtalen legge et godt grunnlag for å sikre en god fastlegeordning fremover for innbyggerne våre.

Kommunestyret ble for et par måneder siden informert om at samtalene med Rådhusgaten legegruppe om en endelig avtale hadde stoppet opp. Det ble videre informert om at rådmannen i september vil legge fram en sak for kommunestyret som omhandler hele fastlegesituasjonen i Strand, herunder en strategi for hva som kan gjøres for å lette på vaktsituasjonen for legene.

Les også

Legekrise i Strand: 2735 pasienter kan bli stående uten lege når tre fastleger sier opp

Les også

Legekrisen i Strand: – Noen må vise politisk mot

Arbeiderpartiet la som en selvfølge til grunn at rådmannen arbeidet videre med avtalen med Rådhusgaten legegruppe. Vi som politikere har aldri blitt forelagt hvilke problemer som har ført til at samtalene stoppet opp og har forutsatt at rådmannen ville komme tilbake til kommunestyret med en egen sak dersom dette var nødvendig for å komme videre.

Så har ikke skjedd. Derfor blir det svært frustrerende å lese oppslag i Strandbuen og Aftenbladet om at de aktuelle legene nå har sagt opp sine stillinger og grunngir dette med at de ikke har hørt noe fra kommunen om den aktuelle avtalen på lang tid. Det er også frustrerende å lese at rådmannen har avsluttet samtalene uten at dette er lagt fram til politisk behandling.

Les også

– Vi skal gjøre vårt aller beste

Les også

Ordføreren om legekrisen i Strand: – Den første og viktigste saken vi griper fatt i etter sommeren

Dersom nå de tre aktuelle legene ved Rådhusgaten legegruppe skulle avslutte sin virksomhet i Strand kommune, forstår alle at dette vil føre til en uholdbar situasjon for de 2 700 pasientene som er tilknyttet fastlegeordningen gjennom Rådhusgaten legegruppe. Arbeiderpartiet vil derfor på det sterkeste anmode ordføreren om å sørge for at rådmannen igjen opptar samtalene med de aktuelle legene for å se på mulighet for å komme fram til en endelig avtale i tråd med den intensjonsavtalen som er godkjent av kommunestyret.

Dersom det ikke fører fram, ber vi om at ordføreren sørger for at det blir lagt fram en politisk sak som berører de problemstillingene som har ført til at samtalene om en endelig avtale ikke har ført fram, slik at kommunestyret eventuelt kan få sørget for videre fremdrift i samtalene.

Kommentarer til denne saken