– Feil å basere Høgsfjordferjen på privat drift

Ole Tom Guse har forståelse for at selskapet må innstille alle avganger.