Fem lokale søkere til rektorstillingen på Tau ungdomsskole

To kvinner og tre menn vil bli den nye rektoren på Tau ungdomsskole.