Fem nye stillinger til rusfeltet i Strand: To av stillingene lyses ut i sommer

Strand kommune får 14,2 millioner kroner fra Fylkesmannen som skal brukes på fem stillinger innen rusfeltet.