Får ikkje dra nytte av gratis ferjetur

Av

Innan få år vil det over heile landet bli gratis for passasjerar og syklande å ta ferje. Men det får ikkje pendlarane i Strand nytte av.