Spente på effekten

Av

Butikkar ved ferjekaien på Hjelmeland er spente på effekten av mindre ferjekø. Nå er det ferjer som er tomme både når dei legg frå og når dei 
legg til.