Merkbar trafikkvekst

Av

Trafikken til og fra Ryfylke har økt 
mye denne sommeren. I Høgsfjord-
sambandet har det vært uvanlig 
lange køer og ofte forsinkelser, også 
på hverdager.