Fiber-forseinkingar i Forsand

Mangel på fiber hos underleverandørar og legging av sjøkabel forseinkar breibandtilkoplinga på nordsida av Lysefjorden.