Telenor får tilbod om å bygga ut fiber i Hjelmeland. Heile Randøy kan vera utbygd ganske snart

Hjelmeland kommune har forhandla med Lyse og Telenor om utbygging av fiber til Randøy/Børøy og Hauskje/Byrkja/Ingvaldstad. Nå har Telenor fått tilbod om å bygga ut.