Fiskå Mølle produserer som vanleg: – Krisa kjem ikkje til å ramma oss så hardt

Sjølv om kroneprisen er låg, administrasjonen på heimekontor, hygienen skjerpa og kjernekompetanse trekt ut av produksjonen, leverer bedrifta på Fiskå framleis fôr til landbruket som normalt.