God plass på nytt utfyllingsområde

Etter at utfyllingsarbeidet av Ryfast-masse i sjøen ved Fiskå Mølle er ferdig, har bedriften på Fiskå mer enn nok plass til egen virksomhet. Nå vurderes det hva det ledige området skal brukes til.