Denne fiskearten kan dø ut i Ryfylke

Tilstanden til sjøaurebestanden i Ryfylke er svært dårlig. Nå utfordres politikerne i Rogaland til å bidra med tiltak som kan redde sjøauren og villaksen.