Beslagla 83 teiner på ein dag

I ein storaksjon mot ulovleg fiske på måndag blei 83 teiner beslaglagde i Ryfylke.