Nabo-nei til meir smolt på Fister

Av

Kommunestyret gjekk inn for å legga to av naboeigedomane til Fister Smolt i Fistervågen ut som næringsområde i den nye kommuneplanen. Naboane reagerer på det.