Søker om konsesjon for Årdal Aqua

Av

Reguleringsplanen for det planlagde postsmoltanlegget Årdal Aqua blir lagt ut til høyring med det første. Produksjonskapasiteten er fem gonger større enn anlegget som snart er ferdig i Tytlandsvik.