Rykket ut til fest

Av

Lørdag rykket redningshelikopter og andre nødetater ut til falske nødraketter fra Fister. Det dreidde seg bare om en fest.