Fisterløpet, Fisterdagen og Treffpunkt Årdal er avlyste. Fleire andre arrangement er sette på vent

Arrangørane av festivalar og andre store folkemønstringar på denne sida av sommarferien må velja mellom avlysing eller utsetjing av sine arrangement. Fleire vel å seia stopp.