Fleirtal mot KF-skule-utviding i formannskapet også: – Me vil verna om den offentlege fellesskulen

Bare Astrid Norland (KrF) og partikollega Bjørn Aril Veland stemte for at Strand kommune skal råda Utdanningsdirektoratet til å la KF-skulen på Jørpeland få utvida elevtalet frå 200 til 400.