Flere er blitt friske i Strand: Smittevernlegen håper ikke skolene åpner etter påske