Gå til sidens hovedinnhold

Flertall for å teste ut gågate

Artikkelen er over 1 år gammel

Ordføreren i Strand vil se på muligheten for å innføre gågate permanent i Jørpeland sentrum. I sommer blir det utprøving, med stengt sentrumsgate på lørdager.

Rådmannen i Strand foreslår at gågate i Rådhusgaten prøves ut med å stenge Rådhusgaten fire lørdager i juli og to i august. Stengingen vil skje mellom klokka 10.00 og klokka 15.00. Det skal brukes sperregrinder og nødvendig skilting for å sperre av gata. Bussrutene skal legges om til Stålverksvegen, og den veien skal skiltes med «parkering forbudt». Stengingen i Rådhusgaten skal gjelde strekningen mellom den øverste innkjørselen til Coop Extra-butikken og innkjørselen til Coop Prix-butikken.

Rådmannen foreslår at brukerne av Jørpeland sentrum skal høres i prøveperioden, og nevner at dette kan gjøres gjennom en meningsmåling hver lørdag på kommunens hjemmeside. I tillegg skal de næringsdrivende få anledning til å komme med sine erfaringer og uttalelser etter prøveperioden.

I kommunestyremøtet onsdag kveld ble de folkevalgte orientert om stengingsplanene. Da kom det forslag fra Frp om ikke å gjennomføre prøvestengingen før regulerte avlastingsveier er opparbeidet. Petter Korneliussen (Frp) pekte på at evaluering av gågate var gjort tidligere, og han så ikke behovet for en ny utprøving siden situasjonen ikke hadde endret seg siden sist. Han pekte på at mange av innbyggerne har behov for å bruke bil for å komme til og fra butikkene i sentrum.

I avstemmingen fikk forslaget fra Frp fire stemmer og falt. Flertallet stemte for et forslag fra Høyre, som i tillegg til rådmannens tilråding inneholder et punkt om at det skal gjennomføres en trafikkmåling i Rådhusgaten før prøveordningen settes i verk.

Rådmannen skal senere legge fram evalueringen av prøveperioden for kommunestyret. Politikerne ønsker at det skal fremmes en sak til høsten om permanent gågate i deler av Rådhusgaten.

Handelsstanden er i utgangspunktet positiv til å prøve ut gågate. Men vi håper at det er tenkt godt nok på de utfordringene som ei gågate kan medføre.

Kolbjørn Pedersen

Gågate på Jørpeland er også prøvd tidligere. Sommeren 2011 ble det også testet ut etter et politisk forslag. Etter den prøveperioden ble det gjort en evaluering fra de næringsdrivende, som konkluderte med at avlastningsveier burde komme på plass før det ble permanent gågate.

– For butikkene gjelder den konklusjonen også i dag, forteller Kolbjørn Pedersen, som er senterleder i Ryfylkebyen Jørpeland.

– Handelsstanden er i utgangspunktet positiv til å prøve ut gågate. Men vi håper at det er tenkt godt nok på de utfordringene som ei gågate kan medføre, før en nå setter i gang ny utprøving. Jeg tenker da eksempelvis på avklaringer i forhold til varelevering, skilting, bussruter og utrykningskjøretøy, sier Kolbjørn Pedersen.

Han skulle helst sett at det ble gjennomført en mer grundig prosess før utprøvingen ble satt i gang. Senterlederen tror det kunne blitt brukt litt mer tid på å forberede utprøvingen, og ser for seg at en kunne ventet med gågate til juletreby-åpningen i november.

Kommentarer til denne saken