Flomfare påvirker sentrumsplaner

Av

Fylkesmannen har innsigelse til et nytt planforslag for Tau sentrum. Årsaken er at bygninger ikke er sikret godt nok mot flomfare.