Hjelmeland ville ta imot fleire flyktningar. IMDI seier nei

Hjelmeland kommune fekk blankt avslag då dei bad om å få busetja fleire flyktningar. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) vil heller busetja flyktningar i meir folkerike kommunar.