Økte til 20 flyktninger

Levekårsutvalget gikk inn for at Strand kommune skulle ta i mot 10 flyktninger. Men i formannskapet ble det knapt flertall for rådmannens innstilling om å ta i mot 20 flyktninger.