Sa tydeleg nei

Av

Eit klart fleirtal i Forsand kommunestyre sa onsdag nei til både vidare forhandlingar med Strand og Hjelmeland og folkerøysting. Mange uttrykte at dei meinte kommunestrukturprosessen har gått over for kort tid.