Negative flyttetal i Forsand i år

Av

I år er det nesten dobbelt så mange som har flytta frå Forsand enn til Forsand. Strand fekk færre innbyggjarar i tredje kvartal, men hadde klar framgang i første halvår av 2018.