Nye SSB-tall: Gleder seg over vekst i folketallet

Ser Strand nå Ryfast-effekten? Mange har flyttet til Strand de siste månedene. Utviklingen gleder ordføreren.