Forbereder ny anbudskonkurranse: Nå heves kontrakten med den spanske leverandøren

Statens vegvesen hever kontrakten med det spanske selskapet Tecsidel som leverandør av systemet for bompengeinnkreving i Ryfast. Årsaken er de store forsinkelsene fra leverandørens side.