20 prosent flere nye foretak

Av

Det er registrert 138 nye foretak i Brønnøysundregistrene fra Strand, Forsand og Hjelmeland hittil i år.