Forsand-politikarane vil bruka mest muleg i 2019

Av

Haldninga blant politikarane i formannskapet er at flest muleg av investeringstiltaka i økonomiplanen bør blir gjennomførte i 2019, før Forsand kommune går inn i den nye storkommunen.