Full enighet om budsjettet i Strand

Av

Budsjettbehandlingen i Strand er i stor grad preget av politisk enighet. Det blir blant annet ingen økning av eiendomsskatten, Resahaugen skole bygges ut i litt mindre grad og det må spares i organisasjonen.