– Oppklarande svar om kaileige

Rogaland fylkeskommune kan krevja leige for kaiane på Lauvvik og Oanes, men då må dei også krevja leige på andre fylkeskommunale kaiar. Dette er Samferdselsdepartmentet sitt svar på Forsand- og Sandnes-ordførararne sitt spørsmål om fylket kan krevja tre millionar kroner i leige for kaien i samband med den framtidige private ferjedrifta.