Fekk meir for Forsand Elverk enn budsjettert

Forsand kommune fekk 42 millionar kroner for å selja Forsand elverk til Lyse. Det er ni millionar meir enn kommunen hadde trudd.