– Ein sjukeheimsplass i Forsand er dobbelt så dyr som i Sandnes

Forsand kommune bruker 35.079 kroner per innbyggjar innan pleie og omsorg, medan Sandnes bruker 21.231 kroner. Forsand ligg også over snittet for kommunar det er naturleg å samanlikna seg med.