– Endeleg kjem kulturskulen i eigna lokale

Kulturskulerektor Anders Berglund meiner det er på høg tid at Forsand kulturskule får på plass lokale som eignar seg til det dei driv med.