«Forsand var kommunen som ville unngå å hamna i bakevja, men som i staden blei ført på ville vegar»

– Viser det seg at vedtaket er blitt gjort på feil grunnlag, og folk i gamle Forsand heller ikkje ønskjer å vera ein del av Sandnes, burde styresmaktene vurdera omgjering.