Stillstand i boligmarkedet i ny bydel

Det kan ta lang tid å få solgt boligen på Forsand. Politisk uro, usikkerhet rundt ferjetilbud og en innskrenking i boliglån gjør at boligmarkedet står stille.