Tull med fartsgrenser

Av

Fra Forsand mot Lysefjordbrua er fartsgrensen 50 km/t ved Forsand bedehus. Andre vegen er det 60 km/t.