Alle skal involverast i grensejustering

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Både Forsand kommune og Fylkesmannen i Rogaland har som mål å bli ferdige med sine tilrådingar om grensejustering av Forsand kommune sine område på nordsida av Lysefjorden før sommaren er over. Innbyggarane i heile Forsand skal bli involverte i avgjerda.