Underskrifter mot grensejustering

Av

Det er ikkje alle innbyggarane på nordsida av Lysefjorden som er einige i å bli delte frå Forsand og gå til Strand i samband med samanslåinga med Sandnes. Nå har 15 grunneigarar skrive under på eit opprop mot grensejustering.