Redninga for Nye Sandnes

Av

Ferja er redninga for ein samanslått kommune som det ikkje er stor nok lokal oppslutning om.