Kravet om kaileie på tre mill. består – fylkesrådmannen avgjorde saken