Rådmannen tilrår Sandnes

Av

Ikkje heilt uventa rår Forsand-rådmann Søren Jensen politikarane til å velja å slå seg saman med Sandnes.